Bảng xếp hạng Đồng

Top 10 của tuần

+104,000
+104,000
+11,545
+11,545
+11,000
+11,000
4
+47,320
+47,320
5
+11,000
+11,000
6
+10,000
+10,000
7
+10,000
+10,000
8
+55,000
+55,000
9
+59,760
+59,760
10
+62,000
+62,000

BXH tỷ lệ đúng

100%
Tỷ lệ đúng 100%
Số tip 8
Tỷ lệ đúng 100%
Số tip 8
Tỷ lệ đúng 100%
Số tip 8
Tỷ lệ đúng 100%
Số tip 7
5
100%
Tỷ lệ đúng 100%
Số tip 7
6
100%
Tỷ lệ đúng 100%
Số tip 7
7
100%
Tỷ lệ đúng 100%
Số tip 7
8
100%
Tỷ lệ đúng 100%
Số tip 7
9
100%
Tỷ lệ đúng 100%
Số tip 6
10
100%
Tỷ lệ đúng 100%
Số tip 6

Bảng xếp hạng Đồng

50%
Tỷ lệ đúng
806
Số trận
231.000
Điểm
49%
Tỷ lệ đúng
72
Số trận
139.060
Điểm
45%
Tỷ lệ đúng
78
Số trận
114.630
Điểm
47%
Tỷ lệ đúng
81
Số trận
108.000
Điểm
54%
Tỷ lệ đúng
1671
Số trận
104.000
Điểm
100%
Tỷ lệ đúng
1
Số trận
82.000
Điểm
60%
Tỷ lệ đúng
5
Số trận
80.500
Điểm
64%
Tỷ lệ đúng
47
Số trận
76.980
Điểm
50%
Tỷ lệ đúng
46
Số trận
62.303
Điểm
37%
Tỷ lệ đúng
60
Số trận
62.000
Điểm

Trận sắp tới

Xem tất cả
River Plate

25.09.2022

Talleres Cordoba
Independiente

25.09.2022

Newells Old Boys
San Jose Earthquakes

25.09.2022

Los Angeles Galaxy
SHANGHAI SIPG

25.09.2022

Guangzhou R&F
Minai

25.09.2022

Lviv
Copyright © 2014 - 2022 Scientific Games Corporation. All rights reserved.