Bảng xếp hạng chuyên gia

BẢNG XẾP HẠNG ĐƯỢC SẮP XẾP THEO TIÊU CHÍ:

1. Lợi nhuận bán tip cao nhất

2. Tỷ lệ thắng cao nhất

3. Sở hữu số tip thắng cao nhất

4. Số lượng tip nhiều nhất

Bảng xếp hạng chuyên gia

54%
Tỷ lệ đúng
1793
Số tip
3.000
lợi nhuận
56%
Tỷ lệ đúng
476
Số tip
2.070
lợi nhuận
100%
Tỷ lệ đúng
2
Số tip
650
lợi nhuận
4
46%
Tỷ lệ đúng
65
Số tip
586
lợi nhuận
5
51%
Tỷ lệ đúng
954
Số tip
500
lợi nhuận
6
36%
Tỷ lệ đúng
56
Số tip
391
lợi nhuận
7
48%
Tỷ lệ đúng
142
Số tip
315
lợi nhuận
8
52%
Tỷ lệ đúng
496
Số tip
290
lợi nhuận
9
39%
Tỷ lệ đúng
67
Số tip
165
lợi nhuận
10
45%
Tỷ lệ đúng
236
Số tip
100
lợi nhuận

Trận sắp tới

Xem tất cả
India

22.03.2023

Myanmar
El Salvador

23.03.2023

Honduras
New Zealand

23.03.2023

China
Solomon Islands

23.03.2023

Vanuatu
Malaysia

23.03.2023

Turkmenistan
Copyright © 2014 - 2022 Scientific Games Corporation. All rights reserved.