BẢNG THÀNH TÍCH

Songsake1999
Thành viên Đồng

...

Xếp hạng

100%

Tỷ lệ đúng

1

Số trận

26,000

Điểm

0

Người theo dõi
THỐNG KÊ DỰ ĐOÁN

1

Tổng tips

1

Tips đúng

0

Tips sai

+0

Điểm bán tips

0

Lượt tip đã bán
10 TRẬN GẦN NHẤT
THỐNG KÊ DỰ ĐOÁN

1

Tổng tips

1

Tips đúng

0

Tips sai

+0

Điểm bán tips

0

Lượt tip đã bán
10 TRẬN GẦN NHẤT
21.09.2022

Trận sắp tới

Xem tất cả
Lanus

25.09.2022

San Lorenzo
Czech Republic

25.09.2022

Portugal
Spain

25.09.2022

Switzerland
Scotland

25.09.2022

Rep. Of Ireland
Israel

25.09.2022

Albania
Copyright © 2014 - 2022 Scientific Games Corporation. All rights reserved.